IZJAVA O PRIVATNOSTI

Organic Center D.O.O.  obvezuje se da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da li žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo preduzetnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi preduzetnici Organic Center D.O.O. i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Lični podaci Kupca poznati su samo Organic Center D.O.O. koji se obvezuje da ih koristi samo u svrhu izvršenja ugovornih obaveza prodaje. Kupac u svakom trenutku može pristupiti svojim podacima, promeniti pristupnu lozinku ili opšte podatke.

Velika pažnja usmerena je ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Monja Bubonja

Adresa: Momčila Čedića 54, Beograd.

E-mail: monja.organik.centar@gmail.com, br. telefona: +381 65 2213 702“